Tricikl

Tricikl (2)  Tricikl  (1)  Tricikl  (4)

Tricikl prvenstveno namenjen za sakupljanje sekundarnih sirovina i realizovan na zahtev humanitarne organizacije HELP za potrebe donacija istih marginalizovanoj romskoj populaciji u cilju njihovog zapošljavanja. Tricikl se može koristiti i za druge namene i potrebe prevoza robe. Do sada je napravljeno više od pedeset tricikla što nam omogućava da Vam ponudimo testiran, funkcionalan i kvalitetan proizvod.